Қазақша Русский Жеке кабинетALMAU «Білім беруді Дамыту Институты» және Мәскеу қаласындағы Ұлттық зерттеу университетінің «Экономика Жоғарғы Мектебі» Білім беру Институты (Ресей Федерациясы) сарапшыларының қатысуымен «Блім берудегі Менеджмент» оқу бағдарламасы аясында «Мектепті тиімді басқару» орта мектеп басшыларының біліктілігін арттыру курсын жүзеге асыруда.

тіркелу бағдарлама

Бағдарлама мақсаты:


Орта мектеп басшылары, олардың орынбасарлары, кадр резерв өкілдері, басшылық қызметке үміт артатын және стратегиялық дамуға қатысатын қызметкерлерге қазіргі уақытта мектепті тиімді басқару үшін көшбасшылық және құзыреттілік компетенцияларын дамыту;

Бағдарлама артықшылықтары және күтілетін нәтижелер:


Біз кәсіби мектеп директорлары қоғамдастығын құра отырып, басқарушылық тиімділікті арртыру, командалық жүмыс дағдыларын, өз оқу орындарында даму стратагиеясын әзірлеу және сәтті жүзеге асыру, бюджет және ресурстарды пайдалануды оңтайландыратын, бюджеттен тыс жұмыстардың тиімділігін арттыру, білім беру органадарының инновациялық процестерін тиімді басқару, стратегиялық мәселерді шешу үшін қаржылық менеджменттің заманауи әдістерін қолдану дағдыларын арттырамыз. Бағдарламаның тәжірибелі-бағыты Қазақстандық және Ресейлік мектептерінің кейстерінен тұрады.

Оқыту формасы:


Жалпы еңбек сыйымдылығы - 72 академ. сағат, 7 модуль

Оқу ZOOM платформасы қашықтықтан оқыту, білім беру технологияларын қолдану арқылы өткізкледі. Тәжірибеге бағытталған бағдарлама келесі әдістерді қамтиды: интерактивті түрде өткізілетін лекциялар және практикалық сабақатар, мастер – класстар, тренингтер, стратегиялық сессиялар және өз бетінше материалды меңгеру.

Оқу ұзақтығы:


2020 ж. 22 қыркүйектен - 12 қараша аралығында, сабақ аптасына екі рет өткізіледі (сейсенбі мен бейсенбі күндері сағат 14:00 ден 19:00 ге дейін). Оқу барысында Үйлестірушілік сүйемелдеу жүргізіледі.

Қабылдау үшін қажетті шарттар:


Оқу аяқталғаннан кейінгі біліктілік Құжаттары:


ALMAU-дың белгіленген үлгі бойынша курсттардың тізімін көрсете отырып, «Блім берудегі Менеджмент» біліктілікті арттырудың орта мерзімді бағдарламасын аяқтау туралы дипломы

ҰЗУ Білім беру Институты «Жоғарғы Экономика Мектебі» Сертификаты

Ұйымдастырушылар:


ҰЗУ Білім беру Институты «Экономика жоғарғы мектебі»

«Алматы Менеджмент Университеті» Білім беруді Дамыту Институты

Реквизиттер:


Через кассы любого банка на следующие реквизиты:

УО «Алматы Менеджмент Университет»
РНН 600 400 079 841, КБЕ 18
БИН 971 240 001 583
ИИК KZ406017131000053681
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
050060 г.Алматы, ул.Розыбакиева, 227

ОБЯЗАТЕЛЬНО: в назначении платежа указать "ФИО участника/Институт Развития Образования"

Через сайт и терминалы Kaspi Bank

Платежи -> Образовательные учреждения -> Алматы Менеджмент Университет -> 1 курс -> Указать в поле Факультет - “ФИО участника/Институт Развития Образования”

Просим отправить квитанцию

asel.kakenova@almau.edu.kz +7 777 389 3257

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ:


Модуль 1

Білім берудегі халықаралық зерттеулер

Мақсаты: негізгі халықаралық салыстырмалы зерттеулерде бағдарлану және білім беруді дамыту саласындағы саяси, экономикалық және пелагогикалық шешімдерді негіздеу үшін олардың нәтижелерін интерпретациялау

Ирсалиев Серик Азтаевич - ҚР БҒМ Қоғамдық Кеңесінің төрағасы, "Астана" халықаралық ғылыми кешенінің басқарушы директоры.
Модуль 2

Жалпы білім беретін мектептердегі Стратегиялық менеджмент

Мақсаты: жалпы білім беретін мектептердің стратегиялық дамуының негізгі бағыттарымен танысу. Миссиясы, пайымы, мектеп дамуының стратегиялық бағыттары

Тултабаев Султанбек Чуманович - AlmaU доценті, бизнес консултант, The Open University тьюторы, Ұлыбритания
Модуль 3

Адам ресурстарын басқару. Өзгерістерді басқару

Мақсаты: заманауи мектептегі оқытушылар құрамы мен персоналды басқарудың білім мен дағдыларды игеру. Жалпы білім беретін мектептердегі өзгерістерді табысты басқарудың негізгі қағидаттарын зерделеу; өзгерістерді тиімді басқару арқылы қойылған мақсаттарға қол жеткізу; жалпы білім беретін мектептерді трансформациялау және инновациялық дамыту

Алталиева Акмарал Андировна - ұйымдастырушылық даму саласындағы консультант, АlmaU профессоры, Кен Бланшер институтының (АҚШ) сертификатталған жаттықтырушысы, Fulbright Scholar
Модуль 4

Жалпы білім беретін мектептердегі қаржылық жоспарлау және бюджеттеу

Мақсаты: Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды енгізудің мақсаттарын, міндеттері мен процестерін; мектептерде жан басына шаққандағы қаржыландырудың артықшылығын; мектептегі жан басына шаққандағы қаржыландырудың нормативін есептеу және нормативтік-құқықтық актілері мен әдістемесін зерделеу

Ашимова Айнур Акылбековна - экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, "Білім берудегі Менеджмент" бағыты бойынша іскерлік әкімшілік магистрі
Модуль 5

Тиімді мектеп: модель, практика, құралдары

Мақсаты: мектептердегі практикалық басқару қызметін жоспарлау үшін қазақстандық сарапшылардың зерттеу нәтижелерімен

a. ҚР БҒМ мен Дүниежүзілік Банктің "орта білім беруді жаңғырту" жобасы

Әсел Мухаметжанова - Қазақстандағы Дүниежүзілік банк, білім беру жөніндегі маман, Education Specialist, Education Global Practice (To be confirmed) (білім берудің әлемдік тәжірибесі) (растауға жатады).

b. Қазақстандық мектептердің басқару қызметіндегі зерттеулер

Аюбаева Назипа Алтынбекқызы, "Назарбаев Қоры" білім беру жөніндегі бас талдаушысы (To be confirmed).

c. Қазақстандағы ауылдық мектептерде

Жаслан Нұрбаев - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Нұр-сұлтан), халықаралық қатынастар факультетінің аймақтану кафедрасының доценті

d. Мектептерде ресурстарды пайдалану тиімділігі

Жаннат Мусина - "Жаһандық перспективалар және жобалық жұмыс"пәні бойынша Орал қаласындағы НЗМ мұғалімі

e. Қазақстандағы білім беру ретіндегі Апаттанушылық: себептері, салдары және шешу жолдары

Айгерим Копеева - зерттеуші
Модуль 6

Көшбасшылық және эмоционалды интеллект

Мақсаты: көшбасшылықтың классикалық және заманауи теориялары мен тұжырымдамаларымен танысу, нақты жағдайларда ұсынылған көшбасшылық тәжірибелерін зерттеу. Курсты аяқтаған кезде тыңдаушылар көшбасшылықтың күшті және әлсіз стильдерін түсінеді, өздерінің көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді. Олар шешім қабылдау дағдыларын дамыта отырып, өз ұйымдарын басқару стратегиясын жасайды, өздерінің кәсіби қызметінде адамдарды жақсырақ тарта алады және өз командаларын дамытады.

Каспржак Анатолий Георгиевич - Ұлттық зерттеу университетінің «Экономика жоғарғы мектебі» Білім беру институтының штаттағы профессоры, "Білім беруді басқару" бағдарламасының ғылыми жетекшісі.

Поливанова Катерина Николаевна - Ұлттық зерттеу университетінің «Экономика жоғарғы мектебі» Білім беру институтының балалықты зерттеу зертханасының ғылыми жетекшісі

Кобцева Анна Александровна - доцент, "Білім беруді басқару, фасилитатор" бағдарламасының академиялық жетекшісі

Исаева Наталья Витальевна - Ұлттық зерттеу университетінің «Экономика жоғарғы мектебі» Білім беру институтының ғылыми қызметкері, игротехник
Модуль 7

Сандық трансформация білім беру ұйымы

Мақсаты: қоғамның, білім беру жүйесі мен білім беру ұйымдарының цифрлық трансформациясының идеялары мен принциптерін, білім беру процесі мен басқаруда цифрлық технологияларды қолданудың тиімді тәсілдерін түсіну. Тындаушылар педагогикалық және басқару тәжірибесіндегі цифрлық технологиялардың мүмкіндіктерімен танысады

Каспржак Анатолий Георгиевич - Ұлттық зерттеу университетінің «Экономика жоғарғы мектебі» Білім беру институтының штаттағы профессоры, "Білім беруді басқару" бағдарламасының ғылыми жетекшісі.

Карлов Иван Александрович - доцент, заведующий лаборатории цифровой трансформации образования НИУ ВШЭ

Кобцева Анна Александровна - доцент, "Білім беруді басқару, фасилитатор" бағдарламасының академиялық жетекшісі

Исаева Наталья Витальевна - Ұлттық зерттеу университетінің «Экономика жоғарғы мектебі» Білім беру институтының ғылыми қызметкері, игротехник

Бағдарламаға тіркелу


Тіркелу

Сұрақтар болса?